Skip to main content

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs är ett modernt skogsindustribolag och är ledande inom kategorin förnybart förpackningsmaterial. Med utgångspunkt från skogsråvara tillverkar man kartong för att förpacka mat, dryck, parfym, läkemedel, choklad, cement…bara fantasin sätter gränserna.

Att jobba med BillerudKorsnäs är alltid omväxlande och utmanande, ena dagen är vi i skogen och plåtar en skogsmaskin och andra dagen inne på industrin för att göra ett reportage till den interna medarbetartidningen NEXT. På bilden ser vi ett par plantörer i samspråk en tidig morgon utanför Gävle.